Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG PHÁP

Một phép tu của Phật giáo Mật tông, lấy lòng ái kính làm căn bản, và niệm danh hiệu Bồ Tát Kim cương vương, nhằm mục đích được phúc, trừ họa. Theo phép tu này, lập đàn màu đỏ, trên đặt tượng Bồ Tát Kim cương vương, cũng màu đỏ. Người đứng ra lễ cũng mặc y phục màu đỏ.