Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁI THẦN

ÁI THẦN (S. Kama)
Thần yêu dương của Ấn Độ giáo. Theo sách Ấn Độ giáo, vị thần này là con của Phạm Thiên, tay cầm cung và bó tên bằng hoa, cưỡi chim anh vũ. Bó tên hoa thần đeo đằng sau lưng. Kinh Phật [tr.29] cũng nhắc đến tên thần Kama như là biểu trưng của tình yêu, cũng giống như thần Vệ nữ (Venus) trong thần thoại cổ Hy Lạp.