Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ẨM TỬU TAM THẬP LỤC THẤT

Ẩm tửu tam thập lục thất có nghĩa là uống rượu có 36 lỗi :
 
1. Bất hiếu với cha mẹ
 
2. Khinh lờn bậc tôn trưởng, bè bạn
 
3. Bất kính Tam bảo
 
4. Không tin kính pháp
 
5. Phỉ báng Sa môn
 
6. Hay tiết lộ tội lỗi của người khác
 
7. Hay nói càn dỡ
 
8. Vu cáo người khác làm việc xấu
 
9. Phao tin đồn nhảm
 
10. Ác khẩu hại người
 
11. Sinh ra căn bệnh
 
12. Cội nguồn của tranh chấp
 
13. Tiếng xấu đồn xa
 
14. Người khác ghét bỏ
 
15. Bài xích thánh hiền
 
16. Oán hờn trời đất
 
17. Bỏ dở sự nghiệp
 
18. Tiêu phá tiền của
 
19. Không biết xấu hổ
 
20. Không biết thẹn thùng
 
21. Vô cớ đánh đập nô bộc
 
22. Giết hại chúng sanh
 
23. Gian dâm với vợ người khác
 
24. Ăn trộm đồ vật
 
25. Xa lánh người tốt
 
26. Kết bạn với bọn xấu
 
27. Thường hay hờn giận
 
28. Suốt đêm buồn rầu
 
29. Dương đông kích tây
 
30. Xui nam đánh bắc
 
31. Nằm đường nằm quán
 
32. Ngã ngựa ngã xe
 
33. Ngã sông ngã suối
 
34. Giữ đèn thì xảy ra hỏa tai
 
35. Nóng nực đốt chết
 
36. Lạnh cóng mà chết
 
Theo TĐPH Hán Việt