Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁN MA NI BÁT MÊ HỒNG

ÁN MA NI BÁT MÊ HỒNG (S. Aum Mani Padme hong)
Câu chú ghi và đọc phổ biến trên đất nước Tây Tạng, theo truyền thuyết, là do Bồ Tát Quan Thế Âm tặng cho dân Tây Tạng.
 
Án: nghĩa như trên (án)
 
Mani: ngọc báu
 
Bát mê: hoa sen
 
Hồng: ở trong
 
Toàn câu chú: ngọc báu trong hoa sen, Aum!