Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ẢO HÓA

Ảo: trái với thực, hóa: biến đổi, biến hóa hư ảo. Dưới con mắt đạo Phật, mọi sự vật, đã có hình tướng, do nhiều nhân duyên hợp thành, không có thực thể và theo quy luật Thành, trụ, hoại, không hoặc Sinh, trụ, hoại, diệt, cho nên biến hóa không ngừng, không khác gì vật hư ảo.

“Người ảo hóa, khoe thân ảo hóa”

(Nguyễn Trãi –Quốc Âm Thi Tập)

“Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy”

(Cung Oán Ngâm Khúc)