Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA CÂU HỎI

Thiền sư Vân Môn lập ra phái Thiền Vân Môn ở Trung Hoa đề ra ba câu hỏi cho học trò mình:
 
1. Cái gì cắt đứt được giòng chảy sinh tử luân hồi.
 
Câu trả lời theo Đại Thừa Khởi Tín Luận: “Thực hiện được nhất tâm”.
 
2. Cái gì bao trùm cả vũ trụ thế giới?
 
Trả lời: Chân Như.
 
3. Cái gì trôi dạt theo từng đợt sóng.
 
Trả lời: Sinh và tử (sống và chết).