Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA ĐƯỜNG

BA ĐƯỜNG; H. Tam đồ.
Chỉ ba cõi ác là địa ngục, quỷ đói, và súc sinh.
 
“Tuyết rơi trên ba đường để dẹp nóng dữ”.
 
(Thiền Uyển Tập Anh” –Bài tựa)
 
“Tu cho cầu thoát ba đường khổ,
 
Đưa thuyền từ tìm ngõ Tây phương”.
 
(Toàn Nhật)