Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÀ LA LƯU CHI

BÀ LA LƯU CHI
 
S : Balaruci
 
Hd : Chiết Chỉ, Vô Chỉ.
 
Cg : Bà-lưu-chi.
 
Tên gọi khác của vua A-xà-thế. Khi A-xà-thế mới được sinh ra, tướng sư cho biết ông là người hung dữ, nên vua cha cho người bồng lên lầu ném xuống đất nhưng không chết, chỉ gãy một ngón tay, nên ông còn có tên là Chiết Chỉ.
 
Theo : Pháp Hoa Văn Cú 2, phần cuối.
 
Từ điển Phật học Huệ Quang