Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA LA

Tên chùa, ở thôn Lê Xá, xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chùa dựng từ đời Trần, sau bị đổ nát. Đầu đời Lê được dựng lại trên nền cũ do công của Thái phi Thánh Từ, vợ Lê Thái Tông. Năm Long Đức thứ ba được trùng tu (1734), có văn bia của tiến sĩ Phạm Khiêm Ích và Nguyễn Hiệu (Theo văn bia trùng tu chùa Ba La).