Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA MƯƠI HAI TƯỚNG

Ba mươi hai tướng đẹp của đức Phật: lòng bàn chân bằng phẳng; dấu hiệu bánh xe có 1000 tăm dưới lòng bàn chân, ngón tay dài búp măng, tay dài quá đầu gối v.v… Thực ra, không phải chỉ có các đức Phật mới có 32 tướng đẹp, mà bậc Chuyển luân vương cũng có 32 tướng đẹp này.
 
(Theo Tam tạng pháp số)