Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA THỪA

S. Triyana; H. Tam thừa
Ba cỗ xe chở chúng sinh vượt biển sinh tử luân hồi đến bờ Niết Bàn của giác ngộ và giải thoát. Đại thừa giáo tự ví như cỗ xe lớn, có khả năng chở tất cả chúng sinh đến bờ Niết Bàn và cùng thành Phật. Đại thừa giáo ví những người học nghe, tu tập theo thuyết Bốn đế, cầu chứng quả A-la-hán là Tiểu thừa (cỗ xe nhỏ), và ví những người nhờ quan sát lý nhân duyên sinh mà được giác ngộ là Trung thừa (cỗ xe trung bình)