Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÀ TRĨ A TU LA VƯƠNG

Bali
 
Một vị vua trong loài A tu la: Asuras. Hồi Phật sắp diễn Kinh Diệu pháp liên hoa tại núi Kỳ xà quật, Bà trĩ A tu la Vương với ba vị vua khác trong loài thần A tu la, mỗi vị đều có dắt theo rất nhiều quyến thuộc hiện đến mà nghe Phật thuyết pháp.
 
Xem: A tu la.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn