Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẠCH LIÊN GIÁO

Hoa sen trắng. Một tổ chức tôn giáo chính trị xuất hiện vào cuối đời nhà Nguyên (Trung Quốc), dự báo Phật Di Lặc sẽ giáng sinh để cứu vớt loài người. Nó phái triển thành phong trào cách mạng, cuối cùng lật đổ nhà Nguyên và đưa nhà Minh lên thay. Vào cuối đời nhà Thanh, tổ chức Bạch Liên Giáo xuất hiện trở lại dưới nhiều tên khác nhau, và phát động một số cuộc khởi nghĩa