Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẠCH NGUYỆT

Tuần trăng sáng: từ mồng một tới rằm: mười bốn nếu là tháng thiếu, trăng lần lần sáng ra. Đó kêu là Bạch nguyệt. Từ đêm mười sáu đến đêm ba mươi: hai mươi chín nếu là tháng thiếu, trăng lần lần tối lại. Đó kêu là Tuần trăng tối: Hắc nguyệt.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn