Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢN TRIỀU TÂN TU VÃNG SINH TRUYỆN

Truyện kí 1 quyển, do Đằng Nguyên Tông Hữu người Nhật Bản biên soạn vào năm 1151.
 
Nội dung ghi chép truyện vãng sinh của 41 vị từ năm 1151 trở về trước. Ngày nay, chùa Chân Phúc ở Nhật Bản còn tàng trữ bản chép tay vào năm 1258 về quyển truyện này.
 
Từ điển Phật học Huệ Quang