Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO GIÁC

Thiền sư đời Lý, tên thật là Nguyễn Nguyên Ức, quán làng Cổ Hiền, tỉnh Hà Đông cũ, nay là tỉnh Hà Tây. Đỗ đầu khoa thi Tam Giáo, đời vua Lý Nhân Tông (1097), được phong làm Tăng đạo năm 1108. Sau được phong là Viên Thông quốc sư. Thiền sư mất năm 1151, có để lại tập thơ Viên thông tập.