Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO TRÌ

Ao bằng thất bảo. Ấy là ao bằng các món báu, trong ao có nước tám công đức: bát công đức thủy. Cảnh ao ấy ở cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Những nhà tu hành vãng sanh về cõi ấy thì mặc tình mà tắm trong ao ấy và uống nước ao ấy. Nhờ vậy mà có căn về thể và về trí đều tươi nhuận và mở thông. Trong kinh A Di Đà có tả cảnh thất bảo trì như vầy: Ở cõi Cực lạc, có ai bằng bảy vật báu, phía trong chứa đầy một thứ nước có đủ tám công đức. Dưới đáy ao thấy toàn những cát bằng vàng. Bốn phía ao đều có những bực thang xây bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiệp lại với nhau. Phía trên ao, lại có những lầu các, thảy bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, chưng dọn hết sức trang nghiêm, lộng lẫy. Giữa ao, có những hoa sen, lớn như bánh xe, hoa xanh thì hào quang xanh, hoa vàng thì hào quang vàng, hoa đỏ thì hào quang đỏ, hoa trắng thì hào quang trắng, mùi thơm rất êm dịu và tinh khiết.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn