Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CĂN BẢN VÔ MINH

Sách Phật không giải thích vòng luân hồi sinh tử của chúng sinh bắt đầu từ thời điểm nào, mà thường nói là vô thỉ, nghĩa là không có điểm khởi đầu. Cũng như vậy khi nói vô minh, tức là sự mê lầm, mê hoặc của chúng sinh, sách Phật cũng không nói vô minh là bắt đầu từ bao giờ, lúc nào.