Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CĂN DUYÊN

Lấy căn tính làm nhân duyên, gọi là căn duyên. Còn lấy ngoại cảnh làm duyên gọi là trần duyên. Cũng có sách gọi căn duyên là tâm duyên.
 
Sách văn học của ta thường dùng từ căn duyên như là nguồn gốc, nguyên nhân:
 
“Để cho được tỏ căn duyên”
 
(Lục Vân Tiên)
 
“Cũng có sách dùng từ căn do:
 
“Đoạn sinh mới hỏi căn do sự tình”
 
(Hoàng Trừu –Truyện thơ)
 
“Xem khí sắc vẫn nên năm vẽ,
 
Tưởng căn duyên âu hẳn ba sinh.”
 
(Tần cung nữ oán Bái Công)