Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CHUYỂN LUÂN VƯƠNG

CHUYỂN LUÂN VƯƠNG; S. Cakravarti-raja
Vị vua lớn, không dùng bạo lực mà dùng chánh pháp và đức hạnh để trị dân. Chuyển luân là bánh xe chuyển. Xe của đức vua này đi khắp mọi nơi không bị trở ngại, cho nên gọi là Chuyển luân vương. Chuyển luân vương cũng có đầy đủ 32 tướng tốt như Phật.
 
CHUYỂN PHÁP LUÂN
Phật pháp ví như bánh xe, lăn khắp mọi nơi để dẹp trừ phiền não và mê hoặc. Chuyển pháp luân tức là thuyết pháp. Sau khi Phật Thích Ca thành đạo Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, gần Bénarés, giảng thuyết Bốn đế cho Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu, trước kia vốn là bạn đồng tu khổ hạnh với Phật.