Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DA CẦU NA HOA NHĨ KHẮC NHÃ

DA CẦU NA HOA NHĨ KHẮC NHÃ
 
[ YAJNAVALKYA ( ? - ? )]
 
耶 求 那 華 爾 克 雅
 
Cg: Tế-bì-y tiên.
 
Nhà Triết học Ấn Độ cổ đại. Theo suy đoán, ông sống vào khoảng thế kỷ VIII ( tr. TL). Trong các sách Tế-lan-na ( S:purana) đều nói về ông.
 
Học thuyết của ông được xem là đai biểu cho các luận thuyết triết học Ấn Độ trước thời Đức Phật. Ông chủ trương bản chất của “ngã” ( S: Atman) là ý thức (S: Vijnanaghana, Panjnaghana) duy nhất tuyệt đối, nó vượt ngoài sự đối lập giữa chủ quan và khách quan, do đó đặt hết ngôn ngữ, chỉ có hể lấy từ tiếng Phạn là neti-neti (chẳng phải, chẳng phải) để biểu hiện.
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang