Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DA HIẾT TƯ BA

DA HIẾT TƯ BA (?- ?)
 
耶 歇孜 巴
 
Cao tăng Tây Tạng, đệ tử của ngài Phags-mo-grupa. Ông xây dựng chùa Diệp Phố và là Tổ khai sáng của phái Diệp-ba-a-nhĩ-cư thuộc phái Ca-nhĩ –cư của Phật Giáo Tây Tạng vào khoảng thế kỷ XII.
 
  Tương truyền vua Cách-tát-nhĩ rất tín ngưỡng phái này, binh khí vua dùng hiện còn tàng trữ tại chùa Diệp Phố.
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang