Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ĐA MA LÊ ĐẾ; S. Tamralipti

Hải cảng lớn ở bờ biển phía đông Ấn Độ, nay là Tamluk, nơi các tăng sĩ Ấn Độ thường đáp thuyền vượt Ấn Độ Dương đi truyền giáo ở các đảo Nam Hải, và xa hơn nữa về phía Bắc đến Champa, Việt Nam và Trung Hoa, Nhật Bản. Cao tăng Trung Hoa Pháp Hiển, tác giả cuốn Phật quốc ký đã từ cảng này đáp thuyền trở về Trung Hoa sau khi dừng chân ở đảo Java.