Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ĐẠI BẤT KHẢ KHÍ TỬ BỘ

ĐẠI BẤT KHẢ KHÍ TỬ BỘ; S. Avantikas
Một bộ phái Phật giáo, xuất hiện trong thời kỳ Phật giáo bộ phái (chỉ cho thời kỳ khoảng 100 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo Ấn Độ không còn là tổ chức thống nhất nữa, mà chia thành nhiều bộ phái). Bộ phái này là một bộ phái nhánh của Độc tử bộ (Vatsiputryas). Nó có tên gọi như vậy vì người sáng lập ra nó vốn là một đứa con bị mẹ bỏ hoang, nhưng nhờ người cứu nên không chết và sau xuất gia trở thành một tăng sĩ có tiêng tăm.
 
Bất khả khí tử là đứa con không thể vứt bỏ.