Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DUY THỨC TÔNG

DUY THỨC TÔNG
Một tông phái Phật giáo Đại thừa ở Trung Hoa, do cao tăng Khuy Cơ, đệ tử Huyền Trang thành lập dựa trên các bộ kinh và luận như:
 
- Kinh Hoa Nghiêm
 
- Kinh Giải Thâm Mật
 
- Kinh Lăng Già v.v…
 
- Du già sư địa luận
 
- Duy thức nhị thập tụng,
 
- Duy thứ tam thập tụng v.v…
 
Hiện nay, người ta cho rằng môn Duy thức học chính là môn tâm lý học Phật giáo. Tông phái tương đương ở Ấn Độ là Vijnanavada hay Yogacara, do hai luận sư anh em là Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu) thành lập vào thế kỷ IV TL.
 
 
 
DUY THỨC TRUNG ĐẠO
Môn duy Thức cho rằng giáo lý của họ là Trung đạo, vì đối với ngoại cảnh, họ không chấp là có (vì là do thức biến hiện), cũng không cho là không (vì có sự biến hiện thành tướng phần).