Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIÀ LAM

GIÀ LAM; S. Asharam
Khu vườn ngoại cảnh. Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, các đệ tử Phật thường tặng Phật những khu vườn như vậy để lập tịnh xá làm nơi ở của Phật và gọi già lam là tịnh xá hay chùa chiền. Ngoài ra còn có hợp từ thiền già cũng có nghĩa chùa chiền.
 
“Của già lam, chớ tham mang tội
 
Bằng dương phải bước cơ hàn,
 
Tựa nương được chốn già lam của người.”
 
(Phúc môn)
 
“Chắp tay xin đến thiền già quy y”.
 
(Quan Âm Thị Kính)