Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIÁC HẢI

GIÁC HẢI
Trí giác ngộ của người cũng như mọi chúng sinh khác rộng mênh mông như biển, chỉ vì bị phiền não che lấp, cho nên trở thành hạn hẹp, không sáng tỏ được mà thôi. Nếu tu hành đúng theo Phật pháp, giữ giới sống đạo đức, luyện định tâm, tập trung tư tưởng, thì trí tuệ sẽ phát, biển giác sẽ thể hiện, và không gì là không thấy, không biết, chẳng khác gì sự người của các đức Phật.
 
 “Đường trần, nhiều nỗi gai chông,
 
Mau tìm giác hải, cửa Không nương nhờ.”
 
(Vô danh)
 
GIÁC HẢI
Thiền sư đời Lý, thế hệ thứ 10 phái thiền Vô Ngôn Thông, bạn học với sư Không Lộ, theo học sư Hà Trạch. Sư trụ trì chùa Diên Phúc, ở Hải Thanh. Sư nổi tiếng giỏi các pháp thần thông. Vua Lý Nhân Tông đã đối đãi sư như bậc thầy. Khi sắp tịch, sư đọc bài kệ sau:
 
“Xuân lai hoa điệp thiện tri thời,
 
Hoa điệp ứng tu cộng ứng kỳ,
 
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn,
 
Mặc tu hoa điệp hướng tâm trì.”
 
Dịch:
 
Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
 
Bướm lượn hoa cười vẫn đúng kỳ,
 
Nên biết bướm hoa đều huyền ảo,
 
Kệ hoa mặc bướm, bận lòng chi!