Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIỚI BA LA MẬT

GIỚI BA LA MẬT
Ba la mật nghĩa là độ, vượt qua. Giữ giới có thể giúp người vượt qua sinh tử luân hồi. Ba la mật có có nghĩa bóng là hoàn thiện. Giữ giới đến chỗ hoàn thiện, không sai sót gì nữa.
 
GIỚI BỔN; S. Patimokka; A. Collection of rules
Hán dịch âm là Ba la đề mộc xoa: bản sưu tập giới luật.
 
GIỚI BỔN KINH
Phần hai và phần cuối của Kinh Phạm Võng.