Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HẮC PHONG

HẮC PHONG
 
Gió đen đúa và bạo tợn. Ấy là luồng gió đen tối và nguy hại, bạo tợn thình lình nổi lên giữa sóng to biển lớn, làm trôi dạt và chìm đắm ghe thuyền. Trong kinh có chép rằng Hắc phong gây ra bởi loài ác quỷ la sát. Trong khi Hắc phong thổi làm trôi ghe thuyền, nếu ai biết tụng Kinh Đại Thừa, niệm danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Bồ Tát (như ngài Quan thế Âm) thì thoát khỏi tai nạn.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn