Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HẢI CHIẾU

HẢI CHIẾU
Thiền sư đời Lý, trụ trì chùa Phúc Diên Tư Thánh, là tác giả hai văn bia rất quan trọng, hiện nay vẫn còn: Văn bia chùa Linh Xứng, kể công trạng của Lý Thường Kiệt đối với đất nước và đối với Phật giáo, và văn bia chùa Báo Ân. Hai chùa đều ở Thanh Hóa. Chùa Báo Ân nay vẫn còn. Còn chùa Linh Xứng thì không còn dấu vết gì nữa, trừ văn bia chùa Linh Xứng đạt lại ở thềm đền thờ Lý Thường Kiệt.