Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HẢI ĐỨC

HẢI ĐỨC
Bảy đức tính lớn của biển:
 
1. Rộng lớn, mênh mông.
 
2. Thủy triều lên xuống đều.
 
3. Mọi xác chết đều vứt lên bờ.
 
4. Chứa đựng bảy loại ngọc quý.
 
5. Dung chứa nước của tất cả con sông, tất cả nước mưa.
 
6. Chứa những con cá lớn nhất.
 
7. Một vị mặn, phổ biến