Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI TÂM

HAI TÂM; H. Nhị tâm
1. Chân tâm: Trí tuệ vốn sáng suốt của chúng sinh, nhưng do phiền não và vô minh che lấp nên chưa biểu lộ.
 
2. Vọng tâm: Cái tâm hư vọng, phan duyên, luôn luôn chạy theo ngoại trần.
 
Một cách phân biệt khác:
 
1. Định tâm: Tâm tập trung vào một nơi, một điểm.
 
2. Tán tâm: Tâm tán loạn, không định tỉnh.