Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HOA KHAI KIẾN PHẬT

HOA KHAI KIẾN PHẬT
Hoa (sen) nở, thấy Phật. Theo thuyết của Tịnh độ tông, thì các Phật tử trong đời hiện tại, chuyện tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà và chuyện làm việc lành, khi chết sẽ được vàng sinh cõi Tây phương Cực Lạc, nơi Phật A Di Đà đang giáo hóa. Khi vãng sinh, sẽ xuất hiện từ đóa hoa sen nở, chứ không phải sinh ra từ bụng mẹ, như ở thế gian này. Tùy theo công phu nở nhanh hay chậm. Một khi hoa sen nở thì sẽ thấy Phật. Ở Việt Nam, khi phúng điếu người chết, thường viết lên trướng: “Hoa khai kiến Phật” để cầu nguyện cho người chết được vãng sinh về cõi Cực Lạc.