Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KHAI QUỐC

KHAI QUỐC
Tên cũ chùa Trấn Quốc, gần Hồ Tây, phường Yên Phụ. Sử chép chùa này do vuaNam Đế triều Tiền Lý dựng lên trên nền cũ của chùa An Trì.
 
Nhiều danh tăng Việt Nam đã từng trụ trì tại đây, như Vân [tr.329] Phong (Triều Ngô Quyền); Khuông Việt (Đinh và Tiền Lê), Thảo Đường, Thông Biện (đời Lý).
 
Đời Hậu Lê đổi tên là chùa Trấn Quốc.