Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KIÊM THUYẾT BIỆT VIÊN

KIÊM THUYẾT BIỆT VIÊN
 
 
Khái niệm phán giáo của tông Thiên Thai. Theo Tông Thiên Thai, trong thời kỳ đầu Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng kiêm cả Biệt giáo và Viên giáo. Biệt giáo là giáo lý giảng riêng cho người có trình độ hạn chế. Còn viên giáo là giáo lý hoàn thiện, giảng cho những người có trình độ tiếp thu.a