Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LÁ BỐI

LÁ BỐI
1. Lá cây bối đa ở Ấn Độ.
 
2. Kinh điển Phật qua hơn 4 thế kỷ sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, đều là truyền khẩu, không ghi thành chữ viết. Vào khoảng thế kỉ thứ 2 trước TL, lần đầu [tr.368] tiên kết tập kinh điển thành chữ viết thì người ta dùng lá bối để chép kinh. Từ đó, người ta gọi kinh Phật là lá bối hay bối kinh.
 
“Sớm khuya lá bối phướn mây,
 
Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương”.
 
(Truyện Kiều)