Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LĂNG GIÀ

LĂNG GIÀ S. Lanka
Tên gọi ngọn núi danh tiếng ở Sri-Lanka. Theo truyền thuyết, Phật Thích Ca đã từng đến đây thuyết giáo, giảng bộ kinh mang tên “Lăng già” (S. Lankavatara sutra) sau này trở thành bộ kinh căn bản của Thiền Tông Trung Hoa. Cũng theo truyền thuyết, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma khi qua Trung Hoa chỉ đem theo bộ kinh này và truyền cho Huệ Khả là đệ tử đắc pháp của mình.
 
“Ai chưa tín thụ còn ngờ,
 
Thỉnh kinh Lăng già, quyến nhị hòa nung”.
 
(Chân Nguyên)
 
Quyển hai của bộ kinh này có nói tới cách thức truyền pháp không phải bằng lời nói, mà bằng dáng điệu, v.v..
 
“Non già ngời bóng nguyệt,
 
Cõi Nhã nức mùi sen”.
 
(Lý Thái Tông- Truy tán thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi, Ngô Tất Tố dịch)