Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LIÊN HOA

LIÊN HOA
Hoa sen, biểu trưng cho bậc Thánh sống giải thoát và đức hạnh trong thế gian đầy phiền não, cũng như hoa sen nở trong bùn lầy nhưng không hôi tanh mùi bùn mà vẫn trong sạch thơm tho. Mĩ thuật Phật giáo thường dùng môtíp Phật, Bồ Tát ngôi hay đứng trên đài sen.
 
LIÊN KINH
Tên gọi tắt của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
 
LIÊN NHÃN
Mắt Phật đẹp như hoa sen.
 
LIÊN SÁT
Cõi nước hoa sen (tên gọi khác của cõi Cực Lạc).
 
LIÊN TÒA
Tòa sen nơi ngồi của Phật.
 
LIÊN TÔNG
Tông phái Phật giáo Trung Quốc do cao Tăng Tuệ Viễn thành lập năm 390 ở chùa Đông Lâm, trên núi Lư Sơn, chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu vãng sinh về cõi Cực Lạc phương Tây. Tuệ Viễn được suy tôn như là sơ Tổ của Tông Tịnh Độ ở Trung Hoa.
 
LIÊN XÃ
Tên gọi khác của Liên Tông của sư Tuệ Viễn.
 
Nếu nói đầy đủ là Bạch Liên xã, do ở chùa Đông Lâm của sư Huệ Viễn có hồ sen hoa trắng.