Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

MA ĐẰNG

MA ĐẰNG; S. Matanga
Cao tăng Ấn Độ Kasyapa Matanga (Ca Diếp Ma Đằng) đến Lạc Dương (Trung Quốc) dưới triều vua Hán Minh Đế. Ông ở lại chùa Bạch Mã tại Lạc Dương để dịch kinh.
 
Ma Đằng hay Ma Đằng Già còn là tên người kỹ nữ trong kinh Lăng Nghiêm (Suragama), đã quyến rũ ông A Nan, và suýt làm ông sa ngã, phạm giới. Kinh nguyên thủy thuộc văn hệ Pali cũng nói tới một thiếu nữ, thuộc dòng họ Chiên Đà La (Candala) là đẳng cấp thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Ông A Nan gặp Ma Đằng Già và xin nước. Ma Đằng Già cho ông A Nan nước uống và từ đó đem lòng yêu ông A Nan. Phật biết được, bèn cho phép Ma Đằng Già xuất gia làm tỷ kheo ni, sau nổi tiếng là một nữ tu sĩ có trình độ Phật học cao.