Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

MA HA BA XÀ BA ĐỀ

MA HA BA XÀ BA ĐỀ
Hán dịch âm từ chữ Sanskrit Mahapra-japati… Tên bà dì Phật Thích Ca, và là vợ thứ của vua Tịnh Phạn (Suddodana). Sau khi bà Ma Gia là mẹ đẻ của Phật qua đời, thì chính bà dì này săn sóc, nuôi nấng Phật. Sau khi Phật thành đạo và trở về thăm quê cũ, thì bà xin Phật cho xuất gia làm tỷ kheo ni. Bà là vị tỷ kheo ni thứ nhất trong giáo hội, hồi Phật còn tại thế.