Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

MA HA MỤC KIỀN LIÊN

MA HA MỤC KIỀN LIÊN; S. Maha Maudgalyayana
Tên một vị đệ tử lớn của Phật. Lúc đầu, ông cùng tu theo ngoại đạo với ông Xá Lợi Phất (Sariputta), sau này cũng trở thành một để tử lớn của Phật. Sau khi theo Phật, ông sớm chứng quả A La Hán, rất giỏi phép thần thông, ông được công nhận là “thần thông đệ nhất” trong hàng ngũ các đệ tử Phật.