Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM CẢNH

NĂM CẢNH; H. Ngũ cảnh
Năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chúng tiếp xúc với năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, từ đó phát sinh ra nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sở dĩ gọi là trần (bụi), là vì nếu con người thiếu cảnh giác, thiếu trí tuệ, thì nội tâm dễ bị làm cho tán loạn, điên đảo, nhơ bẩn. Vd, sắc đẹp, âm thanh dịu dàng dễ làm cho con người mê say, dẫn tới phạm các tội ác.