Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM GIỚI

NĂM GIỚI; S. Pancasila.
Năm giới cấm mà Phật tử tại gia phải giữ gìn trọn vẹn:
 
1.            Không sát sinh (không giết hại sinh vật).
 
2.            Không lấy của không cho (không trộm cắp).
 
3.            Không tà dâm (không có được quan hệ dâm dục với người không phải là vợ hay chồng).
 
4.            Không nói dối.
 
5.            Không uống các chất làm say sưa não loạn tâm trí.
 
Người mới xuất gia làm Sa di, thì ngoài năm giới trên còn giữ thêm các giới sau đây:
 
6.            Không bôi dầu thơm, không đeo vòng hoa trang sức.
 
7.            Không ca hát nhảy múa hay đi xem ca hát nhảy múa.
 
8.            Không nằm giường cao rộng, thường dành cho hai người.
 
9.            Không ăn trái bữa, mà ăn đúng thời.
 
10.          Không giữ tiền bạc, châu báu.
 
Riêng về giới không tà dâm thì đổi thành giới không được dâm dục.
 
Ở một vài xứ theo Phật giáo Bắc tông, vì phong tục tập quán khác nhiều với các xứ phương Nam ở vùng nhiệt đới, 10 giới trên thay đổi lại như sau:
 
1. Không giết; 2. Không lấy của không cho; 3. Không hành dâm; 4. Không nói dối; 5. Không nói vu, nói xấu; 6. không nói lời ác, không chửi mắng; 7. Không nói lời vô nghĩa; 8. Không tham; 9. Không nổi giận; 10. Không hoài nghi (đối với đạo Phật, đối với điều thiện).