Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHẠM BỔN

PHẠM BỔN
Kinh sách Phật chép bằng chữ Phạn (Sanskrit), khác với các Kinh Phật chép bằng chữ Pali (Kinh Pali) hay Kinh tạng Pali, được lưu hành ở các nước thuộc Phật giáo Nam tông. Còn Kinh Sanskrit thì trong một thời gian, lưu hành ở Bắc và Đông Ấn Độ, sau đó được dịch ra chữ Hán và chữ Tây Tạng.