Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHÁP NHÃN .

​ PHÁP NHÃN
Con mắt pháp, không phải là mắt thịt của kẻ phàm tục. Theo truyền thuyết của Thiền Tông thì khi Phật Thích Ca sắp nhập diệt, Phật nói với vị đệ tử lớn là ông Ma Ha Ca Diếp rằng: “Ta có thanh tịnh pháp nhãn, Niết Bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu chính Pháp, đem giao cho ngươi. Ngươi nên giữ gìn.”
 
 
 
PHÁP NHẪN
 
 
Sự nhẫn nhục đối với mọi cảnh đến với mình, như nóng, lạnh v.v… không sinh lòng oán thán, bực bội, trái lại, lòng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sách Phật thường phân biệt với sinh nhẫn là sự nhẫn nhục đối với chúng sinh, vd, những người khác đến làm hại mình, chửi mắng, phá quấy mình, nhưng lòng mình vẫn không sinh oán giận, căm hờn. Trái lại, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.