Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TÁM SỨC MẠNH

TÁM SỨC MẠNH
1. Sức mạnh của con nít là khóc; 2. Sức mạnh của phụ nữ là phẫn nộ; 3. Sức mạnh của bọn ăn trộm là vũ khí; 4. Sức mạnh của vua chúa là uy quyền; 5. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo người khác; 6. Sức mạnh của người hiền, người có trí là cảm hóa; 7. Sức mạnh của người học nhiều, nghe nhiều là suy xét; 8. Sức mạnh của Bà-la-môn và Sa môn là nhẫn nhục.
 
(Tăng Chi III, 73)