Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TÁM TÂM NIỆM CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

TÁM TÂM NIỆM CỦA BẬC ĐẠI NHÂN
Bậc đại nhân, bậc có trí có tám tâm niệm đối với pháp của Phật như sau:
 
1. Pháp này là để cho người ít dục vọng, không phải để cho người có nhiều dục vọng; 2. Pháp này là để cho người biết đủ, không phải là để cho người không biết đủ; 3. Pháp này để cho người ưa sống thanh vắng, không phải để cho người ưa ồn ào đông người; 4. Pháp này để cho người siêng năng tinh tiến, không để cho người lười nhác; 5. Pháp này để cho người tỉnh giác, chánh niệm, không để cho người thất niệm; 6. Pháp này để cho người có thiền định, không để cho người không thiền định; 7. Pháp này để cho người có trí tuệ, không để cho người ác tuệ; 8. Pháp này để cho người ưa thích lý luận, không để cho người thích hý luận. (Tăng Chi III, 77)