Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM TẮNG ÁI

TAM TẮNG ÁI
 
Tắng ái tức là ghét, thương, là hai mối lòng đối nhau. Tuy đối chọi nhau nhưng liên tiếp nhau, vì có thương thì có ghét. Ở đây thương có ba cảnh, ghét cũng có ba cảnh nên gọi là Tam Tắng ái.
 
- Ghét (tắng) có ba cảnh : bao gồm :
 
1. Trên đối với dưới đó là lòng khinh bỉ.
 
2. Dưới đối với trên đó là lòng sợ sệt oán trách.
 
3. Đồng bậc với nhau đó là lòng bất bình, ganh tỵ, giận hờn, thù ghét...
 
- Thương (ái) có ba cảnh : bao gồm  :
 
1. Trên đối với dưới đó là lòng thương xót.
 
2. Dưới đối với trên đó là lòng kính mến.
 
3. Đồng bậc với nhau đó là lòng tương thân tương ái.
 
- Những bậc đạt được lý trung đạo thì chẳng còn ý tưởng thương ghét, nên chẳng còn thọ khổ. Bởi vì có ghét thì có khổ, như không ưa nhau mà phải ở gần, chán ghét mà thường phải chung đụng. có thương thì có khổ, như ham mộ ưa mến nhau mà chẳng được gần, thường phải chia ly, yêu thích chẳng đặng toại ý.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.