Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

YÊN TỬ

YÊN TỬ
Ngọn núi lớn tỉnh Quảng Ninh. Trên núi, có chùa là nơi vua Trần Nhân Tông trụ trì sau khi xuất gia. Do đó, phái thiền do vua Trần Nhân Tông sáng lập cũng được gọi là phái Thiền Trúc Lâm hay phái Thiền Yên Tử.
 
Bốn câu thơ sau đây nói lên vị trí của Yên Tử trong sinh hoạt Phật giáo thời bấy giờ:
 
“Dù ai quyết chí tu hành,
 
Có về Yên Tử mới đành lòng tu,
 
Trăng thanh gió mát bốn mùa,
 
Trúc lâm Tam tổ từ xưa còn truyền.”