Temple of Heaven

Những đền thờ của Thiên Đường là một ngôi đền đạo Lão nằm ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc.


Những đền thờ của Thiên Đường là một ngôi đền đạo Lão nằm ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ 14 bởi Hoàng đế Minh Thành Tổ của nhà Minh (người cũng được xây dựng Tử Cấm Thành) là đền thờ cá nhân của mình, nơi ông thường đến cầu nguyện cho thu hoạch tốt và để chuộc lỗi cho những tội lỗi của dân tộc.

Kiến trúc của ngôi đền là khá thú vị: mọi thứ trong ngôi đền đều tượng trưng cho trời, là hình tròn trong khi những mặt thấp, mà đại diện cho Đất, đều hình vuông.

Chụp từ xa toà chánh điện dùng để cầu nguyện cho thu hoặct tốt tại chùa Temple of Heaven, Bắc Kinh

Chụp gần toà chánh điện dùng để cầu nguyện cho thu hoặch tốt, Temple of Heaven.

Mái khắc chạm hoa văn của toà chánh điên nơi cầu nguyện cho thu hoặch tốt, Temple of Heaven